‘Alzheimer’

Rivastigmin

Alzheimer hastalığında; bazal ön-beyinden serebral kortekse ve hipokampusa uzanan kolinerjik nöronal yollarda patolojik değişiklikler meydana gelir. Bunlar dikkat, öğrenme, bellek fonksiyonlarında ve diğer kognitif fonksiyonlarda rol oynadığı bilinen yollardır. Karbamat tipi bir beyin-selektif asetilkolinesteraz inhibitörü olan rivastigminin, fonksiyonel bakımdan sağlam kolinerjik nöronlardan serbest kalan asetilkolinin parçalanmasını yavaşlatarak, kolinerjik sinir iletimini kolaylaştırdığı düşünülmektedir. Hayvanlarda yapılan çalışmaların […]

Memantin

Tanım Bir NMDA (N-metil-D-aspartat) reseptör antagonisti olan memantin orta ve ileri derecedeki Alzheimer tipi demansın semptomatik tedavisi için endikedir. Forest Laboratuvarları tarafından geliştirilen molekül, Amerika Birleşik Devletleri’nde Namenda, dünyanın diğer pek çok ülkesinde ise Ebixa markası ile pazarlanmaktadır. Türkiye’de 3 preparatta bulunmaktadır: Demax, Ebixa, Alzant. Tıpta kullanıldığı yerler * Orta ve ileri derece Alzheimer tipi […]

Yaşlılardaki depresyona dikkat

Uzmanlar, Yaşlılarda depresyon, fiziksel fonksiyonları şeker hastalığı ve yüksek tansiyondan daha çok bozar’ uyarısında bulundu.

Unutkanlık sadece Alzheimer ile olmaz

Uzmanların gözlem ve incelemelerine göre unutkanlıkta etkisi olan faktörlerden biri depresyon. Unutkanlık şikâyeti ile doktora