‘Şizofreni’

Olanzapin

Kullanım Şekli: Genel doz: Oferta için önerilen başlangıç dozu, aç veya tok karnına günde bir defa 5-10 mg’dır. Birkaç gün içerisinde 10 mg/gün’lük hedef doza ulaşılır. Sonraki doz ayarlamaları, eğer endike ise, genellikle minimum 1 haftalık aralıklarla yapılmalıdır. Doz ayarlamaları gerektiğinde, 5 mg’lık doz artış ve azaltmalarının yapılması önerilir. Klinik çalışmalarda, olanzapinin 10-15 mg/gün’lük doz […]

Klorpromazin

Klorpromazin antipsikotik (nöroleptik) ilaçlar grubuna ait ilaçtır.Klorpromazin (chlorpromazine hydrochloride olarak CPZ şeklinde kısaltılmaktadır ve ABD’de Thorazine adı ile, avrupada ise Largactil adı ile satılmaktadır) en eski tipik antipsikotikdir. Moleküler yapısı 2-chloro-10-(3-dimethylaminopropyl)-phenothiazine şeklindedir. Klorpromazin şizofreni, kontrol edilemeyen hıçkırık, bipolar bozukluk ile şiddetli mani insanları etkili bir şekilde tedavi eder. Fenotiyazinin propil amino türevi olan klorpromazin; vagolitik, […]

Şizofreni

Şizofreni (duyguda yarıklık); Kişiliğin harabolması anlamında kullanılan bir terimdir. Hastanelerde yatan ruh hastalarının 1/4 şizofrenidir. Şizofreni 16 -30 yaşları arasında ortaya çıkar.

Şizofreni

Şizofreni, yüz yıl önce tanımlanmış bir psikoz türü. Geçmişi çok daha eskilere dayanıyor. Bugünkü bilgilerimizle geçmişe baktığımızda, Orta Çağ